Όροι χρήσης
Γενικά
Οι ακόλουθοι όροι χρήσης, έχουν θεσπιστεί από την ατομική επιχείρηση Ιωάννης Αθανασιάδης ΑΦΜ:139538758 (στο εξής καλούμενη Stagebands) που εδρεύει στην Κερκίνη Σερρών με τα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας: email: info@stagebands.com
Για τους διοργανωτές
Για κάθε αγορά υπηρεσίας (booking συναυλίας) που κάνει ο χρήστης (στο εξής «πελάτης») της ιστοσελίδας ή των ηλεκτρονικών προγραμμάτων του Stagebands, αναγνωρίζει και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα εξής:

– Όλες οι προβαλλόμενες μουσικές μπάντες (στο εξής «καλλιτέχνες») είναι ανεξάρτητα νομικά ή φυσικά πρόσωπα, τα οποία δε σχετίζονται με κανένα τρόπο με το Stagebands.

– Το Stagebands ουδεμία ευθύνη φέρει αναφορικά με τις παρεχόμενες – διαφημιζόμενες υπηρεσίες των καλλιτεχνών και δε συμμετέχει με κανέναν απολύτως τρόπο στη διεξαγωγή και στην παροχή των υπηρεσιών αυτών.

– Αποτελεί αποκλειστική ευθύνη των καλλιτεχνών η ποιότητα των υπηρεσιών τους.

– Κάθε πελάτης του Stagebands που πρόκειται να καλέσει κάποιον καλλιτέχνη, υποχρεούται να πληρώσει το συμφωνηθέν ποσό, σε διάστημα δυο (2) εβδομάδων από την διεξαγωγή της εκδήλωσης. Σε άλλη περίπτωση ο πελάτης αποβάλλεται από το σύστημα έως ότου εξοφληθεί το ποσό.
Για τους μουσικούς
Μετά το πέρας κάθε συναυλίας που διοργανώνεται μέσω του Stagebands, ο καλλιτέχνης υποχρεούται να καταβάλει προμήθεια 10% από την τιμή. Η προμήθεια κατατίθεται εντός τριάντα (30) ημερών από την ημέρα της συναυλίας και εξοφλείται μέσω paypal ή πιστωτικής κάρτας. Σε περίπτωση που ο καλλιτέχνης δεν εξοφλήσει την προμήθεια μέσα στο προβλεπόμενο διάστημα, αποβάλλεται από το σύστημα έως ότου γίνει η εξόφληση.