Όροι χρήσης
Γενικά
Οι ακόλουθοι όροι χρήσης, έχουν θεσπιστεί από την υπό σύσταση Ι.Κ.Ε. με την επωνυμία Stagebands Υπηρεσίες Online ΙΚΕ (στο εξής καλούμενη Stagebands), που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη με τα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας: email: info@stagebands.com
Για τους διοργανωτές
Για κάθε αγορά υπηρεσίας (booking συναυλίας) που κάνει ο χρήστης (στο εξής «πελάτης») της ιστοσελίδας ή των ηλεκτρονικών προγραμμάτων του Stagebands, αναγνωρίζει και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα εξής:

– Όλες οι προβαλλόμενες μουσικές μπάντες (στο εξής «καλλιτέχνες») είναι ανεξάρτητα νομικά ή φυσικά πρόσωπα, τα οποία δε σχετίζονται με κανένα τρόπο με το Stagebands.

– Το Stagebands ουδεμία ευθύνη φέρει αναφορικά με τις παρεχόμενες – διαφημιζόμενες υπηρεσίες των καλλιτεχνών και δε συμμετέχει με κανέναν απολύτως τρόπο στη διεξαγωγή και στην παροχή των υπηρεσιών αυτών.

– Αποτελεί αποκλειστική ευθύνη των καλλιτεχνών η ποιότητα των υπηρεσιών τους.

– Κάθε πελάτης του Stagebands που πρόκειται να καλέσει κάποιον καλλιτέχνη, υποχρεούται να πληρώσει το συμφωνηθέν ποσό, σε διάστημα δυο (2) εβδομάδων από την διεξαγωγή της εκδήλωσης. Σε άλλη περίπτωση ο πελάτης αποβάλλεται από το σύστημα έως ότου εξοφληθεί το ποσό.
Για τους μουσικούς
Μετά το πέρας κάθε συναυλίας που διοργανώνεται μέσω του Stagebands, ο καλλιτέχνης υποχρεούται να καταβάλει προμήθεια 10% από την τιμή. Η προμήθεια κατατίθεται εντός τριάντα (30) ημερών από την ημέρα της συναυλίας και εξοφλείται μέσω paypal ή πιστωτικής κάρτας. Σε περίπτωση που ο καλλιτέχνης δεν εξοφλήσει την προμήθεια μέσα στο προβλεπόμενο διάστημα, αποβάλλεται από το σύστημα έως ότου γίνει η εξόφληση.