Κλείστε μπάντα
για live

0%

Χωρίς επιπλέον χρέωση

Το live κλείνει στην τιμή που συμφωνείτε με την μπάντα, χωρίς επιπλέον χρεώσεις από την πλατφόρμα

Πληρωμή με μετρητά

Η μπάντα πληρώνεται μετά το live με μετρητά ή όπως συμφωνήσετε μεταξύ σας
Νέες μπάντες
Θεσσαλονίκη
Κάντε σύνδεση για να δείτε την τιμή
Pop
Rock
Αθήνα (500χλμ)
Κάντε σύνδεση για να δείτε την τιμή
Έντεχνο
Rock
Θεσσαλονίκη
Κάντε σύνδεση για να δείτε την τιμή
Jazz
Rock
Swing
Θεσσαλονίκη
Κάντε σύνδεση για να δείτε την τιμή
Rock
Pop
Θεσσαλονίκη
Κάντε σύνδεση για να δείτε την τιμή
Rock
Pop
Θεσσαλονίκη
Κάντε σύνδεση για να δείτε την τιμή
Rock
Pop
Θεσσαλονίκη
Κάντε σύνδεση για να δείτε την τιμή
Rock
Jazz
Swing
Pop
Soul
Reggae
Καβάλα (150χλμ)
Κάντε σύνδεση για να δείτε την τιμή
Λαϊκό
Παραδοσιακό
Swing
Αθήνα (500χλμ)
Κάντε σύνδεση για να δείτε την τιμή
Αθήνα (500χλμ)
Κάντε σύνδεση για να δείτε την τιμή
Rock
Θεσσαλονίκη
Κάντε σύνδεση για να δείτε την τιμή
Έντεχνο
Rock
Κάντε σύνδεση για να δείτε την τιμή
Έντεχνο
Παραδοσιακό
Αθήνα (500χλμ)
Κάντε σύνδεση για να δείτε την τιμή
Έντεχνο
Λαϊκό
Pop
Κοζάνη (130χλμ)
Κάντε σύνδεση για να δείτε την τιμή
Rock
Σέρρες (80χλμ)
Κάντε σύνδεση για να δείτε την τιμή
Rock
Θεσσαλονίκη
Κάντε σύνδεση για να δείτε την τιμή
Rock
Θεσσαλονίκη
Κάντε σύνδεση για να δείτε την τιμή
Swing
Jazz
Θεσσαλονίκη
Κάντε σύνδεση για να δείτε την τιμή
Rock
Σέρρες (80χλμ)
Κάντε σύνδεση για να δείτε την τιμή
Soul
Rock / Blues
Θεσσαλονίκη
Κάντε σύνδεση για να δείτε την τιμή
Rock
Θεσσαλονίκη
Κάντε σύνδεση για να δείτε την τιμή
Rock
Θεσσαλονίκη
Κάντε σύνδεση για να δείτε την τιμή
Έντεχνο
Rock
Θεσσαλονίκη
Κάντε σύνδεση για να δείτε την τιμή
Rock
Pop
Θεσσαλονίκη
Κάντε σύνδεση για να δείτε την τιμή
Rock
Pop
Θεσσαλονίκη
Κάντε σύνδεση για να δείτε την τιμή
Pop
Rock
Αθήνα (500χλμ)
Κάντε σύνδεση για να δείτε την τιμή
Rock
Θεσσαλονίκη
Κάντε σύνδεση για να δείτε την τιμή
Rock
Jazz
Swing
Pop
Soul
Reggae
Αθήνα (500χλμ)
Κάντε σύνδεση για να δείτε την τιμή
Έντεχνο
Rock
Κοζάνη (130χλμ)
Κάντε σύνδεση για να δείτε την τιμή
Rock
Σέρρες (80χλμ)
Κάντε σύνδεση για να δείτε την τιμή
Rock
Θεσσαλονίκη
Κάντε σύνδεση για να δείτε την τιμή
Jazz
Rock
Swing
Θεσσαλονίκη
Κάντε σύνδεση για να δείτε την τιμή
Rock
Pop
Έντεχνο / Λαϊκό
Καβάλα (150χλμ)
Κάντε σύνδεση για να δείτε την τιμή
Λαϊκό
Παραδοσιακό
Swing
Αθήνα (500χλμ)
Κάντε σύνδεση για να δείτε την τιμή
Έντεχνο
Λαϊκό
Pop
Κάντε σύνδεση για να δείτε την τιμή
Έντεχνο
Παραδοσιακό
Θεσσαλονίκη
Κάντε σύνδεση για να δείτε την τιμή
Έντεχνο
Rock
Αθήνα (500χλμ)
Κάντε σύνδεση για να δείτε την τιμή
Έντεχνο
Rock
Jazz / Swing
Θεσσαλονίκη
Κάντε σύνδεση για να δείτε την τιμή
Swing
Jazz
Θεσσαλονίκη
Κάντε σύνδεση για να δείτε την τιμή
Jazz
Rock
Swing
Καβάλα (150χλμ)
Κάντε σύνδεση για να δείτε την τιμή
Λαϊκό
Παραδοσιακό
Swing
Θεσσαλονίκη
Κάντε σύνδεση για να δείτε την τιμή
Rock
Jazz
Swing
Pop
Soul
Reggae