0%

Χωρίς επιπλέον χρέωση

Το live κλείνεται στην τιμή που συμφωνείτε με την μπάντα, χωρίς extra χρεώσεις από την πλατφόρμα

Πληρωμή με μετρητά

Η μπάντα πληρώνεται σε μεταξύ σας συναλλαγή μετά το live, με μετρητά ή όποιοδηποτε τρόπο
Νέες μπάντες
Θεσσαλονίκη
Κάντε σύνδεση για να δείτε την τιμή
Jazz
Rock
Swing
Θεσσαλονίκη
Κάντε σύνδεση για να δείτε την τιμή
Rock
Pop
Θεσσαλονίκη
Κάντε σύνδεση για να δείτε την τιμή
Rock
Pop
Θεσσαλονίκη
Κάντε σύνδεση για να δείτε την τιμή
Rock
Pop
Θεσσαλονίκη
Κάντε σύνδεση για να δείτε την τιμή
Rock
Jazz
Swing
Pop
Soul
Reggae
Καβάλα (150χλμ)
Κάντε σύνδεση για να δείτε την τιμή
Λαϊκό
Παραδοσιακό
Swing
Αθήνα (500χλμ)
Κάντε σύνδεση για να δείτε την τιμή
Αθήνα (500χλμ)
Κάντε σύνδεση για να δείτε την τιμή
Rock
Θεσσαλονίκη
Κάντε σύνδεση για να δείτε την τιμή
Έντεχνο
Rock
Θεσσαλονίκη
Κάντε σύνδεση για να δείτε την τιμή
Έντεχνο
Παραδοσιακό
Αθήνα (500χλμ)
Κάντε σύνδεση για να δείτε την τιμή
Έντεχνο
Λαϊκό
Pop
Κοζάνη (130χλμ)
Κάντε σύνδεση για να δείτε την τιμή
Rock
Σέρρες (80χλμ)
Κάντε σύνδεση για να δείτε την τιμή
Rock
Θεσσαλονίκη
Κάντε σύνδεση για να δείτε την τιμή
Rock
Θεσσαλονίκη
Κάντε σύνδεση για να δείτε την τιμή
Swing
Jazz
Θεσσαλονίκη
Κάντε σύνδεση για να δείτε την τιμή
Rock
Θεσσαλονίκη
Κάντε σύνδεση για να δείτε την τιμή
Soul
Jazz
Rock / Blues
Σέρρες (80χλμ)
Κάντε σύνδεση για να δείτε την τιμή
Rock
Κοζάνη (130χλμ)
Κάντε σύνδεση για να δείτε την τιμή
Rock
Θεσσαλονίκη
Κάντε σύνδεση για να δείτε την τιμή
Jazz
Rock
Swing
Θεσσαλονίκη
Κάντε σύνδεση για να δείτε την τιμή
Έντεχνο
Rock
Θεσσαλονίκη
Κάντε σύνδεση για να δείτε την τιμή
Rock
Pop
Θεσσαλονίκη
Κάντε σύνδεση για να δείτε την τιμή
Rock
Pop
Θεσσαλονίκη
Κάντε σύνδεση για να δείτε την τιμή
Rock
Jazz
Swing
Pop
Soul
Reggae
Θεσσαλονίκη
Κάντε σύνδεση για να δείτε την τιμή
Rock
Αθήνα (500χλμ)
Κάντε σύνδεση για να δείτε την τιμή
Rock
Θεσσαλονίκη
Κάντε σύνδεση για να δείτε την τιμή
Rock
Pop
Θεσσαλονίκη
Κάντε σύνδεση για να δείτε την τιμή
Rock
Έντεχνο / Λαϊκό
Καβάλα (150χλμ)
Κάντε σύνδεση για να δείτε την τιμή
Λαϊκό
Παραδοσιακό
Swing
Αθήνα (500χλμ)
Κάντε σύνδεση για να δείτε την τιμή
Έντεχνο
Λαϊκό
Pop
Θεσσαλονίκη
Κάντε σύνδεση για να δείτε την τιμή
Έντεχνο
Παραδοσιακό
Θεσσαλονίκη
Κάντε σύνδεση για να δείτε την τιμή
Έντεχνο
Rock
Jazz / Swing
Καβάλα (150χλμ)
Κάντε σύνδεση για να δείτε την τιμή
Λαϊκό
Παραδοσιακό
Swing
Θεσσαλονίκη
Κάντε σύνδεση για να δείτε την τιμή
Jazz
Rock
Swing
Θεσσαλονίκη
Κάντε σύνδεση για να δείτε την τιμή
Rock
Jazz
Swing
Pop
Soul
Reggae
Θεσσαλονίκη
Κάντε σύνδεση για να δείτε την τιμή
Swing
Jazz
Θεσσαλονίκη
Κάντε σύνδεση για να δείτε την τιμή
Soul
Jazz